Καλώς Ήλθατε
Ελληνικά
English

Η τεχνική εταιρεία Α. ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2009 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα οικιστικής αξιοποίησης ακινήτων.


Υπηρεσίες
Έργα
Εκμετάλλευση Ακινήτων