Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Εκμετάλλευση Ακινήτων

Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕλληνικάEnglish

Η τεχνική εταιρεία Α. ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2009 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα οικιστικής αξιοποίησης ακινήτων.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται:
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δήμοι, Ιερές μονές κλπ)
  • Μεγάλες Εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα
  • Ιδιωτικά Κοινωφελή Ιδρύματα
  • Μεγάλες Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Ιδιώτες