Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Εκμετάλλευση Ακινήτων

Επικοινωνία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕλληνικάEnglish

1. Έλεγχος ακινήτων, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.

2. Έρευνα για ανεύρεση νομοτεχνικών στοιχείων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών).

3. Τοπογραφικές εργασίες και εργασίες πολιτικού μηχανικού και αρχιτέκτονα για την αποτύπωση των ακινήτων, τον έλεγχο νομιμότητας και την πολεοδομική τακτοποίηση κλπ.

4. Πολεοδομικά θέματα (άρση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεις σχεδίων πόλης, παροχή συμβουλών σε θέματα Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, πολεοδομικών μελετών).

5. Εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων (σύνταξη πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού).

6. Εφαρμογή διατάξεων Κτηματολογίου.

7. Μελέτη ειδικών κτιρίων για την έκδοση αδειών δόμησης, ανέγερσης, αλλαγής χρήσης, νομιμοποίηση και τακτοποίηση υπερβάσεων.

8. Εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας (χαρακτηρισμός εκτάσεων, εγκρίσεις επεμβάσεων, σε δασικές εκτάσεις).

9. Εφαρμογή των διατάξεων αιγιαλού και παραλίας (καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας, τροποποίηση αποφάσεων καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, άρση απαλλοτρίωσης λόγω καθορισμού αιγιαλού).

10. Νομοτεχνική Υποστήριξη των προηγουμένων θεμάτων ενώπιον της Διοίκησης (Υπηρεσίες Δόμησης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΥΠΕΚΑ, ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ, Δασαρχεία, Επιτροπές Αντιρρήσεων, Κτηματική Υπηρεσία κλπ).

11. Νομοτεχνική υποστήριξη των προηγουμένων θεμάτων ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΣΤΕ, Διοικητικό Εφετείο, Διοικητικό Πρωτοδικείο) και Πολιτικών Δικαστηρίων (Πολυμελές Πρωτοδικείο, Εφετείο Άρειος Πάγος).